RAČUNOVODSKE STORITVE

Računovodske storitve se nanašajo na izvajanje funkcij računovodskega procesa:

Knjigovodstvo (beleži podatke o že nastalih poslovnih dogodkih)

 • Zbiranje in urejanje knjigovodskih listin

 • Vodenje pomožnih evidenc: blagajniškega poslovanja, registra osnovnih sredstev, davčnih knjig izdanih in prejetih računov, finančnih naložb in dolgov, evidenc zaposlenih...

 • Evidentiranje sprememb na poslovnih računih

 • Vodenje glavne knjige in saldakontov
worker1.png

Računovodstvo (izdeluje obračune in oblikuje poslovna in druga poročila)

 • Obračunavanje osebnih dohodkov zaposlenih in drugih dohodkov občanov

 • Fakturiranje storitev, blaga in materiala

 • Obračunavanje DDV

 • Izdelava zaključnega računa, davčnega obračuna in drugih letnih poročil državnim in drugim institucijam

 • Izdelava poročil za evropske institucije

statistika1.png

Nadzor (omogoča presojanje pravilnosti ravnanja)

 • Preverjanje pravilnosti in zakonitosti ravnanja pri izvajanju poslovnih dogodkov znotraj in zunaj podjetja

 • Preverjanje pravilnosti ravnanja pri spremembah gospodarskih kategorij, ki se kažejo v računovodskih poročilih

papirji_na_kupu.jpg

Analiza (presoja ugodnosti gospodarskih kategorij)

 • Analiza podatkov in informacij zbranih v poslovnih knjigah in poročilih

 • Tolmačenje izsledkov analize notranjim in zunanjim uporabnikom

 • Uporaba rezultatov analize za pripravo planov in načrtov

thumbsup1.png

Pri izvajanju naštetih funkcij poskrbimo za vse postopke vezane za njih:

 • Predložitev vseh obrazcev in poročil v elektronski obliki državnim in drugim inštitucijam

 • Opravljanje plačilnega prometa preko elektronskega bančništva in uvažanje/izvažanje podatkov in izpisov

 • Izvajanje postopkov elektronske prijave in odjave zaposlenih, obveščanja Zavoda za zaposlovanje o prostem delovnem mestu

 • Elektronska komunikacija s FURS (Davčna uprava), AJPES, ZZZRS, ZPIZ, ZZRS in ostali

 • Opravljanje prometa elektronskih računov pri posrednikih v sistemu izmenjave E-računov

 • Elektronsko arhiviranje pri akreditiranem arhivarju RS
E-Novice
Aktualno

Stik
an image
Kosednar računovodske in druge storitve d.o.o.
Gradišče I/117
 
1291
Škofljica

Email: info@kosednar.si

+386 (0)1 366 2009